Uzyskanie prawa jazdy umożliwia poruszanie się różnorodnymi pojazdami. Oczywiście wszystko zależy od określonej kategorii. Potrzeby użytkowników decydują o wyborze takiego czy innego kursu w celu zdobycia konkretnych uprawnień.