Trudne czasy wymagają nowych rozwiązań. Pandemia sprawiła, że wiele aktywności musieliśmy przenieść z realnego do wirtualnego świata. Aplikacje do organizowania spotkań online stały się w tej sytuacji produktami