Edukacja jest nastawiona na zdobywanie wiedzy i umiejętności ogólnych oraz wykwalifikowanie kompetencji zawodowych u uczniów.

Ma rozwijać zainteresowania i uspołeczniać młodego człowieka.

A zatem każdemu zazwyczaj zależy, by trafić do dobrej szkoły, która nada mu odpowiedni start w życiu.

O ile poziom szkoły podstawowej to kwestia wyboru rodzica, szkołę średnią wybiera się uwzględniając swoje oczekiwania zawodowe na przyszłość.

Dlatego nie powinna być kwestią przypadku.