więcej
czytaj więcej o portalu
Kaizen Edu

Najlepszy kierunek to fizjoterapia? Gniezno

Fizjoterapia Gniezno – 5-letnie jednolite studia magisterskie

Po odbyciu takich studiów absolwentka lub absolwent powinien umieć samodzielnie zdiagnozować funkcjonalnie pacjenta, a także ustalić program terapii, po czym wykonać zabiegi i podsumować terapię. Oczywiście w zależności od potrzeb pacjenta ma obowiązek zmodyfikować plan terapeutyczny oraz musi prowadzić dokumentację medyczną. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe fizjoterapeutki lub fizjoterapeuty spełnia wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia (DZU.2019.161.0001573). Fizjoterapia jest nierozerwalnym elementem pomagania pacjentkom oraz pacjentom w trakcie powrotu do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, przy wadach genetycznych, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, a także przy różnych dysfunkcjach wrodzonych.

Fizjoterapia — Gniezno

Po ukończeniu kierunku fizjoterapia Gniezno absolwentka lub absolwent potrafi wyjaśnić pacjentce/pacjentowi rolę i wpływ zabiegów na organizm, przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób, zna prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, potrafi postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeutki/fizjoterapeuty, potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego, a także zna etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeutki/fizjoterapeuty.

Jakie są dalsze możliwości kształcenia?

Ściśle i nierozerwalnie powiązana z medycyną jest właśnie fizjoterapia. Gniezno, a dokładniej PWSZ, umożliwia dalszy rozwój ścieżki zawodowej w następujących dziedzinach: fizjoterapii narządu ruchu, fizjoterapii w pediatrii i w wieku rozwojowym, fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii, oraz pozostałych chorobach narządów wewnętrznych, fizjoterapii w sporcie, w odnowie biologicznej i masażu leczniczym czy fizjoterapii w chorobach układu nerwowego.