Roboty, sztuczna inteligencja, automatyzacja nie są już częścią filmów science fiction. Na całym świecie głowy państw i liderzy przemysłowi debatują o zmianach na rynku pracy związane z technologią