Rynek pracy jest z każdym rokiem coraz bardziej konkurencyjny. To wymusza na młodych ludziach konieczność ciągłego kształcenia. Przykładem są studia podyplomowe, na które mogą się zapisać jedynie osoby