więcej
czytaj więcej o portalu
Kaizen Edu

Prawo jazdy już w szkole podstawowej

Uzyskanie prawa jazdy umożliwia poruszanie się różnorodnymi pojazdami. Oczywiście wszystko zależy od określonej kategorii. Potrzeby użytkowników decydują o wyborze takiego czy innego kursu w celu zdobycia konkretnych uprawnień. Zakres możliwości jest bardzo szeroki, od powszechnych przecież aut osobowych przez skutery, motocykle, ciągniki rolnicze, na ciężarówkach kończąc. Dla jednych możliwość użytkowania rozmaitych pojazdów jest istotna dla codziennego funkcjonowania w życiu prywatnym, dla innych jest to wymóg związany z pracą zawodową.

Najpierw kurs, potem egzamin

Bez względu na wybór określonej kategorii proces zdobywania uprawnień jest niemal identyczny. Na początek należy utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę w odpowiednim urzędzie. Potrzebne są do tego wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie czy zdjęcie. Następnie należy przejść kurs, zdać egzamin wewnętrzny, a na koniec – państwowy w określonym ośrodku. Sam sprawdzian może się różnić w zależności od wybranej kategorii.

Jeśli idzie o wymagania związane z wiekiem, także są różne w przypadku rozmaitych pojazdów, którymi chce się kierować. Najwcześniej można się ubiegać o prawo jazdy AM. Czym można jeździć, kiedy posiada się ten dokument? Motorowerem o niższej mocy i stosunkowo niewielkiej rozwijanej prędkości. Możliwe jest też kierowanie quadem oraz motorowerem z przyczepą. Dla wielu młodych użytkowników jest to doskonały wstęp do rozwijania umiejętności kierowców. Prawo jazdy w tej kategorii można uzyskać już w wieku 14 lat, oczywiście dysponując zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

Nauka jazdy i odpowiedzialności

Zdobycie prawa jazdy w młodym wieku pozwala rozwijać umiejętności, ale też uczy pewnych obowiązków związanych z posiadaniem pojazdu mechanicznego. Mowa chociażby o regularnych przeglądach i konieczności wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to przecież obowiązek odnoszący się do każdego pojazdu, dlatego należy jeździć, dysponując odpowiednimi dokumentami.