Nuda w życiu dzieci jest czynnikiem dezorganizującym ich codzienność. Czasami potrzebują jakiegoś ukierunkowania, bodźca i wsparcia w znalezieniu ciekawej formy spędzania czasu. Najlepiej, jeśli dziecko jest aktywne. Spędza