więcej
czytaj więcej o portalu
Kaizen Edu

Zarządzanie oświatą – dlaczego akurat ten kierunek?

Nie ma żadnych wątpliwości, że dyrektor szkoły to osoba, której nikomu przedstawiać nie trzeba. To osoba, której stanowisko budzi respekt i do której z pewnością żaden uczeń nie zechciałby trafić za swoje niepoprawne zachowanie. Wizyta na dywaniku jest ostatecznością w przypadku sytuacji podbramkowych.

Funkcja kierującego placówką jest bardzo istotna i wymaga odpowiednich kwalifikacji personalnych oraz zawodowych. Jakie cechy powinien mieć człowiek, który będzie kandydował na stanowisko kierującego placówką oświatową? Z pewnością musi być to osoba zdecydowana, wytrwała, pewna siebie oraz taka, która pracę w szkole odczuwa również jako poczucie misji. 

Zarządzanie 

Funkcja dyrektora placówki niesie ze sobą nie lada wyzwania. To ogromna odpowiedzialność kierować miejscem, gdzie kształcą się nowe pokolenia. Aby tego dokonać, idealny kandydat prócz cech psychologiczno-dydaktycznych powinna mieć predyspozycje do zarządzania zespołem pedagogów, którzy są jego podwładnymi. Zbudowanie zgranego zespołu, który będzie miał  wyselekcjonowane kompetencje w zakresie nauczanie, będzie jednym z kluczowych zadań dyrektora.

Dobry dyrektor – co to znaczy?

Bycie dobrym dyrektorem to przede wszystkim efektywne realizowanie celów zgodnie z założeniami ministerstwa edukacji. Prócz tego, cechy dobrego kierującego placówką, które ułatwią zadanie to między innymi:

  • wiedza w obszarze swojego zawody, w zakresie edukowania w powiązaniu z doskonałym przygotowaniem do organizowania i zarządzania placówką,
  • kreatywna postawa oraz bycie w gotowości w zakresie ciągłego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji,
  • samodzielność w tworzeniu własnego planu działania placówki, której jest się dyrektorem oraz perspektywy rozwoju jej działania,
  • motywacja do wprowadzania modyfikacji i dążenie do efektywnych działań,
  • komunikatywność w kontaktach międzyludzkich oraz umiejętność dokładnego przekazywania informacji,
  • dbanie o swoje dobre imię oraz konsekwentne działania,
  • gotowość do kontaktu z mediami i kreowanie dobrego wizerunku zarówno swojego, jak i placówki.

Poznań oświata

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *