Muzyka wpływa pozytywnie na wiele aspektów życia dzieci. Rozwija koordynację ruchową, poczucie rytmu, kształtuje własną osobowość, uwrażliwia i pomaga w przełamywaniu nieśmiałości. Lekcje gry na gitarze w obecnych